Ett nytt elfordon på gång

(English version below)

Solar Electric Scooter – premiär för mig som uppfinnare på Kickstarter.

Låt oss stanna vid transporterna en stund för just nu finns min Solar Electric Scooter på Kickstarter. Vill du se den på riktigt får du gärna bidra med någon hundralapp till utvecklingen. Sista dagen för kampanjen är den 12 april.

Lättare än en bil

Ur ett klimatperspektiv behöver vi bli bättre på att ”källsortera” vårt resande och gärna välja lättare fordon än bilen då det är möjligt. Cykel, moped och motorcykel är bra grejer.

Stabilare än en cykel

En svaghet hos tvåhjulingarna är deras instabilitet. Om det är halt på vägen, eller om du ska skjutsa ett barn och lasta två matkassar samtidigt börjar det bli problematiskt. Fyra hjul ger bättre stabilitet. En lång sadel har plats för två och under den ryms matkassarna.

Fångar solen

Med en solcellsmodul som tak slipper du ladda med sladd på sommaren. Dessutom blir du inte lika blöt om det regnar och får lite svalkande skugga när solen gassar som mest.

Billig nog för de flesta

Min ambition är att hålla konstruktionen väldigt enkel så att den bli billig att tillverka. Målet är att prislappen ska landa runt 20 000 kr. Om du klarar dina vardagsresor med denna kanske du inte behöver äga en bil? Då spar du många sköna slantar som du kan satsa på att välja annat klimatsmart, t.ex. ta nattåget även om det är dyrare än att flyga…

A new electric vehicle in the making

Long saddle with room for two grocery bags underneath.

Right now my Solar Electric Scooter is active on Kickstarter. If you want to see it become real, you are more than welcome to put in a few bucks to the development. The last day of the campaign is April 12.

Lighter than a car

From a climate perspective, we need to be better at ”sorting” our travels and preferably choosing lighter vehicles than the car when possible. Bicycles, mopeds and motorcycles are good stuff.

More stable than a bike

One weakness of the two-wheelers is their instability. If the street is slippery from snow and ice, or if you are going to carry a child and two grocery bags, it becomes challenging. Four wheels provide better stability. A long saddle has room for two and underneath it you have room for the groceries.

Catching the sun

With a PV module as a roof, you won’t have to charge it from the grid in the summer. Moreover, you will not be as wet if it rains and get some shade when the sun gets too hot.

Cheap enough for most people

My ambition is to keep the construction very simple so that it becomes cheap to manufacture. The goal is for the price tag to land around $2,000. If you can handle your daily trips with this, you may not need to own a car? Then you could save enough to afford more climate friendly stuff, like taking the night train instead of the low cost airline…

Lämna en kommentar