Är detta de vi verkligen är?

Greta Thunberg är en av dem som fått oss att vakna.

Vi människor är fantastiska varelser som har skapat fantastiska kreationer, men vi är också destruktiva förgörare både av varandra och annat liv på planeten. Är detta de vi vill vara?

Jag tror i grunden gott om alla människor. Jag tror verkligen att vi alla föds goda och att vi i vår kärna fortsätter att vara goda. Men år efter år bygger vi på lager av skygglappar inför sådant som vi egentligen inte gillar och vi skapar historier om andras brister som förklaring på det dåliga vi fortfarande ser.

Roten till det onda är rädsla. Rädsla för att vi inte ska ha tillräckligt, rädsla för att vi ska utsättas för skada. Sanningen är den att det finns tillräckligt. Tillräckligt för vi alla ska kunna vara lyckliga, men kanske inte tillräckligt för att kunna stilla alla våra begär. Detta ser jag som det grundläggande problemet i vår tillväxtorienterade ekonomi. Vi strävar inte efter lycka utan efter mer.

Vilka skulle vi kunna vara?

Jag tror att vi kan och vill bättre. Jag tror att vi vill stabilisera klimatet och lösa upp konflikter. Roten till det goda är att vägledas av kärlek i stället för rädsla. Att alltid fråga vad kärleken skulle göra nu, när vi står inför ett beslut.

Vi kan fixa klimatet genom att låta sol, vind och energilagring ersätta kol, olja och naturgas. Vi kan lösa konflikter och migrationskriser genom att lyssna på varandra och arbeta brett med stabilisering, återuppbyggnad, handel och integration.

Och vårt ekonomiska system behöver inte överges, bara modifieras. Avkastningskrav behöver balanseras mot priser och löner. Vi konsumenter behöver ges större möjlighet att se produkternas negativa påverkan på människor, djur och natur så vi kan välja att betala för förbättring.

Lämna en kommentar