Tacksamhet och företagsamhet

Hur når vi en hållbar värld? Kommer tekniken att lösa alla problem, eller måste vi dra ner på konsumtionen och ”gå tillbaka till grottstadiet”? Jag väljer att se frågan från ett annat håll och tror det viktigaste vi kan göra är att se över vår inställning till livet.

För några år sedan publicerade Naturvårdsverket rapporten Hur vi kan leva hållbart 2030, skriven av Christer Sanne. Det är en viktig rapport som problematiserar kring konsumtion, arbete, energianvändning och matproduktion. Där lyfts bland annat fram att vi behöver minska vår konsumtion och arbeta mindre. Som motpol brukar teknikoptimister peka på den snabba teknikutvecklingen som skulle kunna göra att vi kan tänka annorlunda. Om robotar gör det mesta av jobbet och energin kommer från solceller och batterier kanske vi kan fortsätta med vår vanliga livsstil?

Jag tror att båda falanger har rätt. Teknikutvecklingen går fort framåt och kommer att vara avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, samtidigt är vår användning av fossila bränslen och andra naturresurser så kraftfull att vi måste se över vår livsstil. Det jag tycker påpekas för sällan är att detta också är något som kan gå hand i hand med ökat välbefinnande.

Ofta beskrivs ”vi måste ändra vår livsstil” som det tråkigaste i världen. Något som mamma och pappa säger åt oss och är helt emot vår vilja. Samtidigt är våra liv ofta mentalt obekväma, fyllda av stress och med lite tid för nära och kära. Vi har problem med fetma och cancer, oro inför motsättningar mellan folkgrupper och gnagande samveten kring hur vi hanterar de djur vi betraktar som mat.

World Business Council for Sustainable Development pratar i sin Vision 2050 om att vi år 2010-2020 befinner oss i de turbulenta tonåren och jag tycker det är en träffande beskrivning. Det är dags att vi blir vuxna och tar eget ansvar. Och nu kommer jag till de två nyckelbegreppen; tacksamhet och företagsamhet.

Att börja med tacksamhet över det man har, brukar lyftas fram i andliga traditioner som grunden för ett rikare liv. Och det stämmer – inte bara är det ett sätt att dra ner på sina ambitioner, det gör det också lättare att identifiera vad du verkligen vill ha och sedan arbeta målmedvetet i den riktningen. Det frigör företagsamhet, som inte innebär att jobba hårt – utan att jobba smart.

Om vi alla stannar upp för en stund och känner in den tacksamhet vi har för människor omkring oss, för det samhälle våra förfäder har byggt upp och för den vackra planet vi har getts chansen att leva på. Påverkar det hur du vill tillbringa din tid och hur du vill spendera dina pengar?

Jag önskar oss alla ett harmoniskt liv, där vi känner efter vad som är viktigt och prioriterar detta. Att ”unna sig” dyra saker ger ofta en kick för stunden, men innebär samtidigt att man tar bort resurser från något annat. Jag önskar mig själv bli bättre på att inte ”jobba 40 timmar” och ”flyga iväg på semester”, utan i stället ”leva livet”, ”lösa viktiga uppgifter” och ”upptäcka världen” – gärna från ett tågfönster genom Europa.