Är detta de vi verkligen är?

Vi människor är fantastiska varelser som har skapat fantastiska kreationer, men vi är också destruktiva förgörare både av varandra och annat liv på planeten. Är detta de vi vill vara? Jag tror i grunden gott om alla människor. Jag tror verkligen att vi alla föds goda och att vi i vår kärna fortsätter att vara […]