Ett smartare transportsystem

Eldrift är första steget till ett fossilfritt transportsystem. Men det finns flera andra utvecklingssteg som gör att vi också kan få betydligt smartare transporter. Slipp köra själv Att kunna använda sin tid till något annat än att stirra på vägen framför sig är något som de flesta uppskattar, åtminstone vid längre resor. Det är något […]

Tacksamhet och företagsamhet

Hur når vi en hållbar värld? Kommer tekniken att lösa alla problem, eller måste vi dra ner på konsumtionen och ”gå tillbaka till grottstadiet”? Jag väljer att se frågan från ett annat håll och tror det viktigaste vi kan göra är att se över vår inställning till livet. För några år sedan publicerade Naturvårdsverket rapporten […]